Du er her: Hjem > Fællesklang > Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Projektet består af workshopforløb, der afholdes fra 27.juli til 12.august august og munder ud i små performances  i Svendborgs gader den 13.august  fra 15-17.
Samme dag fra 17-18 er alle inviteret til at deltage i en sangvandring i Svendborgs midtby, hvor vi følger en rute gennem midtbyen i mindre gruppe og synger sammen, akkompagneret af klokkespillet på Vor Frue Kirke.


BAGGRUND FOR PROJEKTET
FÆLLESKLANG tager udgangspunkt i Inger Christensens digt, som vi læser som en længsel efter at få åndedrættet og menneskeligheden tilbage i det offentlige rum.
Digtet har fået en ny relevans efter covid19. Frygten for sygdommen,
og dermed også frygten for andre mennesker, som potentielle smittebærere, har gjort samfundet stenet og fået livet til at gå i chok.

Under andre kriser har vi kunnet mødes i et fælles sangrum
som f.eks. under 2.Verdenskrig, hvor folk mødtes til alsang, men covid19 tvinger os til afvisning af fællesskaber.

Det er et stort tab, at vi ikke har adgang til at synge sammen,
da fællessang giver en oplevelse både fysisk, poetisk og mentalt.
Vi ønsker derfor at give byen liv og sang igen på en corona-venlig måde ved at bringe fællessang tilbage til fællesskabet.

Lydworkshop.
Du vil gennem workshops blive præsenteret for en række instruerede ‘lyd-lege’, der vil opfordre dig til at bruge stemmen som et værktøj.
Dvs. at du skal ikke tænke på, om du synger godt eller ej,
men i stedet tænke på selve lyden, klangen og følelsen af
stemmen i rummet og i kroppen.
Bagefter tager vi sammen ud i byen og finder ressonansrum,
mure, der kaster lyden tilbage, snævre passager at synge igennem og
trappeopgange, der forstærker sangen.

Lyd-legene vil involvere bl.a. lyd-ord, hjemmelavede ord, bevægelse af kroppen og eksperimenter med kendte og ukendte melodier.
I løbet af workshopforløbet vil vi sammen udvikle en performance,
der kan udføres rundt omkring i byen, så vi kan synge byen livlig og blød igen.
Byens gader, hjørner og gyder skal være vores scene og vores publikum, og hvad performancen kommer til at indeholde, udforsker og bestemmer vi sammen.
DATO: 11.-12.-13.august fra kl. 16-20 inkl. spisepause
Tilmelding: https://brugerforeningensfh.nemtilmeld.dk/

Maskeværksted 
Der vil også være værkstedsforløb, hvor vi vil eksperimentere med at skabe "sangmasker", som - inspireret af de mange måneders maskepåbud - leger med, hvordan vi kan begrænse aerosolernes færden, mens de samtidig forstærker og forvrænger stemmens lydbølger.

DATO: 27.juli, 3.august, 10.august, alle dage fra 16-20
Tilmelding: https://brugerforeningensfh.nemtilmeld.dk/

Projektbeskrivelse.

 

Projektbeskrivelse Fællesklang – resonansrum i Svendborgs gader

“Et samfund kan være så stenet,
at alt er en eneste blok,
og indbyggermassen så benet,
at livet er gået i chok.
Og hjertet er helt i skygge,
og hjertet er næsten hørt op,
til nogen begynder at bygge
 en by, der er blød som en krop”  (Inger Christensen, 1969)

Hvorfor?
I Danmark har vi en stærk tradition for fællessang i krisetider, men netop at synge sammen har været farligt under pandemien p gr a smittefaren. Vi vil gerne bringe sangen tilbage til fællesskabet ved at skabe stedspecifikke performative installationer i Svendborg Midtby, der befolkes, bevæges og besynges i et samarbejde mellem professionelle kunstnere og lokale kor og andre sangglade.
Ved at iscenesætte byrummet og udnytte, at huse og mure afgrænser og skaber resonans i scenografiske rum, skaber vi mulighed for at genopdage fællessangens stærke oplevelse af samhørighed.

Fornemmelsen af fysisk at synge sammen med andre, udløser en række biokemiske reaktioner bl.a. forhøjes mængden af oxytocin, der øger tilliden til andre. Covid19 har skabt angst, nedtrykthed og ensomhed, og vi vil gerne bruge kunsten som et trinbræt til at genoprette tilliden mellem individet og fællesskabet. Inger Christensens digt er blevet meget aktuelt efter Danmark er blevet ramt af covid19. Frygten for sygdommen og dermed også frygten for andre mennesker som potentielle smittebærere har virkelig gjort samfundet stenet og fået livet til at gå i chok - medmennesker er blevet forandret til modmennesker!

Andre gange, hvor vi som folk har været i krise, har vi kunnet mødes i et fælles sangrum som f.eks. under 2.Verdenskrig, men covid19 tvinger os til afvisning af fællesskab. Det er et stort tab, at vi ikke må være tæt på hinanden fysisk, og at vi ikke har adgang til at synge sammen og blive indlejret i den omsluttende fællesklang, der både opleves fysisk, poetisk og mentalt.

Hvad?
Sydfyns Kulturforening vil gerne være med til at re-vitalisere fællessangen på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os under pandemien, og vi har derfor inviteret kunstnerne Mads Borre, Ditte Elly, og Naja Schønemann i samarbejde med organist Povl Christian Balslev og kororganisationen ”Syng Sydfyn” til at udvikle det borgerinddragende sangværk ”Fællesklang” sammen med os. Projektet vil undersøge, hvad fællessang består af og give os glæden ved at synge sammen tilbage.
Lokale sangglade inddrages gennem workshops for at undersøge, hvordan vi kan bringe sangen tilbage til fællesskabet gennem stedspecifikke musikalske, scenografiske og koreografiske installationer i Svendborg Midtby. Vi vil udforske, hvordan vi med selve byen som redskab kan opbløde dens hårde koreografier, og lade menneskestemmer mødes rundt om hjørner og gennem stræder. Vi vil genopdage det fælles åndedrag og gøre byen blød som en krop, så folk igen tør indgå i fællesskaber i det offentlige rum.

Projektet forberedes i løbet af ultimo juli/medio august 2021 og afvikles som miniperformance og fællessangevent i Svendborg Midtby fredag d.13.august.
Fra kl. 15-17 vil der være små lydperformances rundt omkring i midtbyen med workshopdeltagerne. Fra kl.17-17.45 er alle inviteret til Sangvandring ad en fastlagt rute, der fører rundt om Torvet og Vor Frue Kirke.

Hvordan?
Ultimo juli-medio august afsøger og udvikler vi det samlede projekt gennem forskellige workshops.
Sammen med projektets deltagere udforsker vi byens afgrænsede resonansrum mellem mure og bygninger. Kan de bruges som sangforstærkere, så stemmernes klang intensiveres i et fælles lydfelt? Med et scenografisk blik på hjørner og kroge, stræder og pladser, undersøger vi soniske muligheder og anderledes akustiske betydninger i byrummet. Med udgangspunkt i stemmens forankring i kroppen erfarer vi os frem til enkle koreografier, der farver stemmen og skaber nye menneskelige lydrum. Ord, lyde og sange finder hinanden i nye betydninger i mødet med mure og vægge.
Inspireret af alt for lang tid i lock-down med syngeforbud leger vi med muligheden for at skabe masker/hovedbeklædninger, der manipulerer og forstærker stemmen.
Sammen med organist/klokkenist Povl Christian Balslev vil vi afprøve om klokkespillet fra Vor Frue Kirke kan indgå som et lydspor, der binder hele eventet sammen, både som kontrapunkt til koreografier og sangsatser i separate byrum tæt på kirken d.31.august, og som akkompagnement til de sange, som vi drømmer om at få byen til at synge i fællesskab d.13.august


Sydfyns Kulturforening har et stærkt netværk af mennesker i alle aldre i Svendborg, der tidligere har deltaget i foreningens borgerinddragende aktiviteter. Vi holder kontakt med netværket via Facebook og hjemmeside. Vi har også et godt samarbejde med Svendborg Forsamlingshus, der havde tradition for at afholde fællessang en gang om måneden med ca 100 deltagere før covid19. Vores samarbejdspartnere ”SyngSydfyn” organiserer de ca. 30 kor, vi har i kommunen, og de har et stort netværk af aktive korsangere. Sydfyns Kulturforening organiserer projektet og tager det overordnede juridiske og økonomiske ansvar. SFK står også for formidling og evaluering. De tre kunstnere researcher og forbereder work-shops og performance. De kommunikerer undervejs med Povl Christian Balslev og SyngSydfyn. Kunstnerne står for workshops, scenografi, koreografi og afvikling af de performative events og den afsluttende fællesang på Torvet. Vi ønsker at få Svendborgensere ud på gaden og generobre fællessangen og byrummet ved hjælp af de performative rum, vi skaber. 
Researchen med at finde egnede sangrum i Svendborg Midtby (8-12 steder) og forberede de scenografiske og kostumemæssige elementer til projektet begynder ultimo 2021, men intensiveres fra ultimo juli til medio august, hvor workshops og værksteder sættes i gang. Der vil blive undervist i sikker fællessang, performative sangøvelser, spontansang, forskudt sang og harmoniarbejde. Sammen med deltagerne undersøges byens sangrum for hvilke sange og koreografier, der passer til deres unikke klangrum. I scenografiske værksteder udvikles afstandskostumer, sangmasker, sangforstærkere og andre rekvisitter, der understøtter mulighederne for at synge sammen på nye måder. Samarbejdet med organist Povl Christian Balslev og Syng Sydfyn sker fra primo 2021. 

-

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,


 

 

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,