Du er her: Hjem > Arkiv

Arkiv

Indkaldelse til generalforsamling i Sydfyns Kulturforening

den 20/3-2019 kl. 19

i Work2gether i Tinghuset, Tinghusgade 43.

 Kære medlem.

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sydfyns Kulturforening.

Du må meget gerne – på sydfynskulturforening@gmail.com  - tilkendegive, om du regner med at deltage, så vi kan få en fornemmelse af, hvor mange der kommer, og så vi også kan lave tilstrækkeligt med kaffe mv.

Skulle der være enkelte, der endnu ikke har betalt kontingent (50 kr. pr. år) vil det kunne klares "i døren" på dagen, eller indsæt beløbet på foreningens konto: Reg. 5378 Kontonr. 0243473 (Husk tydeligt navn.)

Ifølge vedtægterne, som du kan se på hjemmesiden – www.sydfynskulturforening.dk – skal indkomne forslag være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før på ovennævnte mail, hvilket er den 10/3-19.

 

Dagsordenen:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsordenen
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 5. Beslutning om kontingent 2019
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og revisor
 8. Der skal vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

                      Fin Thygesen (kasserer) og Marie Snede (formand) er på valg.

                      Begge modtager genvalg. 

                      Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 1. Der vælges 1 suppleant hvert år.

Josefine Ottesen er på valg og modtager genvalg.     

 1. Valg af revisor for 2 år.

Jan Schønemann er ikke på valg.

 1. Eventuelt                                                                                

 

 

Submenu

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,


 

 

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,