Du er her: Hjem > Velkommen til Sydfyns Kulturforening > Arkiv 2021

Arkiv 2021

Indkaldelse til generalforsamling søndag d.6.juni kl. 16-17 i Wood'n'Wonders lokale på Frederiksø 18A 2.sal. 
Hermed indkalder vi til en Corona-forsinket generalforsamling i Sydfyns Kulturforeningen. For at deltage i mødet skal man være medlem, og det kan man blive ved at indbetale kontingentet på 50kr. på konto 5378 – 243473 i Arbejdernes Landsbank. Skriv gerne din mail-adr. i beskedfeltet, så vi kan få fat på dig, og informere om, hvad der sker i foreningen Dagsorden på den ordinære generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Årsregnskab fremlægges til godkendelse.
5. Beslutning om kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og revisor
8. Eventuelt

Regler for generalforsamlingen og dagsordenen i henhold til vedtægterne er: Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal.

Stk. 3. Generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel, indkaldt via foreningens hjemmeside, Facebook og mails til registrerede medlemmer.

Stk. 4. Alle foreningens medlemmer er møde- og stemmeberettigede. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være Sydfyns Kulturforening i hænde senest 10 dage før mødet.

Stk. 6. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer.
De vælges for en 2-årig periode således at der hvert år mindst vælges 2 medlemmer.
Der vælges 1 suppleant for et år.
En revisor vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen kan være selvsupplerende mellem generalforsamlingerne. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for de kommende 2 år: Sonja Schulte; Fin Thygesen og Marie Snede –
Alle 3 modtager genvalg Revisor Holger Matzen blev valgt for 2 år i 2020, og er ikke på valg Den øvrige bestyrelse består af: Bente Brynnum, Peter Ørting og Marie Hauberg

Med stor hilsen og på forhåbentligt gensyn! SKFs bestyrelse.

FORÅRSNYT fra Sydfyns Kulturforening april 2021

Kære medlemmer og venner af Sydfyns Kulturforening

Vi glæder os så meget alle sammen til det bliver muligt at mødes og vi igen får lov til at la´ kulturlivet springe ud og sprudle. Være sammen; på kryds og tværs; indendørs og ude i det fri. Det har været et besynderligt år; men nu letter det forhåbentlig snart.

Normalt skal vi afholde vores ordinære generalforsamling i løbet af årets 1. kvartal med en indkaldelse senest 14 dage før. Men både aktiviteterne og bestyrelsen i foreningen har været underdrejet igennem de seneste måneder, så dét når vi simpelthen ikke. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at skubbe årets generalforsamling til en dato i 2.kvartal 2021 i håb om, at Coronarestriktionerne så vil være løsnet så meget, at vi kan mødes rigtigt – og ikke kun via digitale skærme. (Datoen meldes ud, når vi kommer lidt tættere på.)

For at deltage i Generalforsamlingen skal du have betalt dit kontingent til foreningen. Et medlemskab koster 50 kr. og gælder for kalenderåret, så vil du deltage eller vil bare støtte os, så indbetal på vores konto i AL: Reg. 5378 kontonr. 0243473. (Husk at skrive dit navn!)

Du kan i samme omgang overveje om du kunne tænke dig at deltage mere i foreningens aktiviteter, måske endda i bestyrelsesarbejdet. Så hører vi gerne fra dig.

Samtidig vil vi godt fortælle lidt om, hvad foreningen er på vej med i den kommende tid:

”Lydlege” – Et kor- og lyd-arrangement d.4.maj, der bliver en slags pilotprojekt på Svendborg Torv, som lægger op til “Fællesklang – resonansrum i Svendborgs gader”. Hovedprojektet foldes ud 31. august og 1.september -21. Det er et projekt, hvor SKF i samarbejde med tre unge kunstnere undersøger og eksperimenterer med stemmen i det offentlige rum. Igennem lege og øvelser med sangglade svendborgensere, inspireret af de mange restriktioner, der har været på at synge sammen under pandemien, udvikles små performative events i byrummet, der kulminerer i en slags fællessang på Torvet. Mere om projektet på: www.sydfynskulturforening.dk/?Velkommen_til_Sydfyns_Kulturforening_Fællesklang

”Visioner fra vandkanten” den 26.maj kl. 15-17. Denne dag passerer kulturkaravanen ”Visioner fra Vandkanten” Svendborg på vej fra Møn, Langeland m.m. til Vendsyssel. De vil gerne paradere gennem byen og slutter med en forestilling/Kulturmøde på torvet. SKF deltager med vores store hvalfisk og hjælper med det praktiske. Se evt. mere på www.visionerfravandkanten.dk

Sikringsskabene rundt om i byen med FN´s 17 Verdensmål, som lokale kunstnere udsmykkede til projektet ”RØDT LYS STOP”, trænger til en omgang forårsklargøring og reparation, så det får vi gjort. Samtidig har vi fået penge til et nyt oplag af Info-folderen, og den er på vej til trykning, så der bliver noget at dele ud til sommerens gæster og turister. Har du endnu ikke været en tur rundt til skabene, kan du se mere om dem her: https://www.sydfynskulturforening.dk/?Velkommen_til_Sydfyns_Kulturforening___17_SikringsSkabe

”Visioner fra vandkanten” den 26.maj kl. 15-17. Denne dag passerer kulturkaravanen ”Visioner fra Vandkanten” Svendborg på vej fra Møn, Langeland m.m. til Vendsyssel. De vil gerne paradere gennem byen og slutter med en forestilling/Kulturmøde på torvet. Se evt. mere på www.visionerfravandkanten.dk


Forarbejdet til den musikalske gigantforestilling ”Fjeren & Rosen” på Svendborg Havn til sommeren 2022, når DGI´s Landsstævne oversvømmer Svendborg, kører stabilt ”bag kulisserne”. Vi priser os lykkelige for, at der er (ekstra) god tid til at udvikle ideerne og finde løsninger. Vi har indtil nu koncentreret os om skolesamarbejdet, og hele 11 af områdets 16 skoler har meldt positivt tilbage om, at de til næste skoleår arbejder tværfagligt med temaerne fra forestillingen. Se evt. mere på www.fjerenogrosen.dk
Stor hilsen fra Sydfyns Kulturforening
ps. I er altid velkomne til at skrive til os, hvis I har spørgsmål eller gode idéer: sydfynskulturforening@gmail.com

 

Nyhedsbrev dec.2020

Efter vores gode projekt RØDT LYS-STOP  med udsmykning af sikringsskabene, hvis resultat kan ses rundtomkring i byen, er vi nu i gang med vores bidrag til gigantforestillingen Fjeren og Rosen, som løber af stablen med Baggårdsteatret i spidsen i forbindelse med Landsstævnet sommeren 2022.

Forestillingen skal involvere alle mulige mennesker lige fra højt kvalificerede kunstnere til fumlefingrede menigfolk, som har lyst til at være med. Man håber på 3.000 deltagere. Som I sikkert kan forestille jer, kræver det en omfattende logistik, og vi er lettede over, at vi har fået et år mere til forberedelserne, fordi landsstævnet er udsat med et år.

Vi (SKF) har samlet en gruppe pensionerede skolelærere, som vil fungere som mentorer i de skoler, der gerne vil være med i arbejdet med forestillingen. Skolementorerne er med til at planlægge og organisere skoleforløbene – de kender årets gang på skolerne med skemaplanlægning, emneuger og faglighed. Målgruppen er mellemtrinene på byens skoler. I foråret 2022 kommer mentorerne på inspirationskursus hos de kunstnere, som har ansvar for hhv. scenografien og koreografien, så de kan give denne inspiration videre til skolernes mellemtrinslærere. Vi håber, at rigtig mange børn på denne måde vil få oplevelsen af at være med i et så stort projekt.

Har du lyst til at involvere dig, se på https://www.fjerenogrosen.dk/ , eller kom evt. til et informationsmøde, som Svendborg Kommune afholder den 1. februar. 

Lysfesten: Af hensyn til smitterisikoen har gruppen bag lysfesten på Frederiksøen besluttet at organisere festen som en udendørs udstilling af lysskulpturer og -installationer frem for en parade. Vi lader derfor i år hvalfisken blive hjemme, men regner bestemt med at gå ned og se udstillingen. Det er den 30. og 31. januar kl. 16-21.30. 

5700 fortæller: Vi er blevet kontaktet af initiativgruppen ”5700 fortæller” vedr. en fortællefestival, som skal finde sted i de sidste dage af vinterferien. Vi har en ide om at bidrage med en udstilling af bogskulpturer. Projektet er endnu i støbeskeen – I hører fra os.

Fællessang: Vi har en drøm om at forsøge at skabe nye måder at synge sammen på og derfor er vi i samarbejde med tre unge kunstnere + Povl Chrsitain Balslev ved at forberede projektet "Fællesklang - resonansrum i Svendborgs gader i dagene 3-4-5 maj. Det bliver et borgerinddragende arrangement ligesom vores parader, hvor alle sangglade får mulighed for at deltage i workshops og være med til at undersøge klangrum i byen og nye måder at synge sammen på.

Med ønsker om en hyggelig jul og et godt nytår til jer alle

SKF

 

 

 

SIDSTE NYT kiss

23.september
Kom til fernisering på bybilledprojektet RØDT LYS -STOP!!  (se mere? Tryk på rødt lys-stopfredag d.25.september kl. 16-17.30 på Torvet, Svendborg.
Alle er velkomne til at se de flotte værker samlet på et sted og få en lommeguide, så man selv kan gå rundt og dyrke udsmykningen i de rette omgivelser. Lolks æbleplantage har sponsoreret en kasse klimavenlige lokale æbler og der bliver muighed for at se Kristoffer Juel Poulsens interessante video, der med udgangspunkt i dette projekt, diskuterer kunstens mulighed som formidler.

 

18.september
RØDT LYS -STOP!! er i fuld gang med at blive rullet ud over byen.
10 kunstnere knokler på livet lys på 17 forskellige sikringsskabe i Svendborgs lyskryds med at gøre byen smukkere, sjovere og mere tankevækkende.


Hvert skab er inspireret af et af FN's 17 Verdensmål og på kortet her kan I se, hvilke Verdensmål, der har været inspiration for værkerne på sikringsskabene.

Se verdensmålene her:
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/


22.juli
Kære Kunstner
Sydfyns Kulturforening (SKF) er sat i verden for at skaffe mere kunst og kultur til det Sydfynske område. I de seneste tre år har vi bl.a. stået bag de to store parader, der har været afholdt i Svendborg. (Se mere her www.sydfynskulturforening.dk)

I forbindelse med corona-krisen er det blevet endnu tydeligere, hvor meget vi har brug for de fælles fortællinger og referencer som kunsten giver os.  Vi ved også, at en del kunstnere er økonomisk ramt af de ændrede vilkår, hvor projekter og udstillinger er blevet aflyst.

Vi har derfor undersøgt, hvilke projekter vi hurtigt kunne stable på benene, og hvor det var muligt at hente støttekroner hjem til kunstnerne . Vi har valgt at fokusere på at få billedkunsten ud i det offentlige rum og er derfor i forhandling med  Svendborg Kommune om at få lov til at lave kunst på en del af de sikringsskabe, der står ved byens lyskryds.
(Se links i bunden af denne tekst fra andre steder i Verden, hvor man har brugt sikringsskabe som ”lærred”)

Vores plan er derfor at invitere en række kunstnere til at skabe 2-dimensionelle værker på sikringsskabene  i byen, og på den måde være med til at bringe billedkunsten helt ud i det offentlige rum. Udgangspunktet er at der males 17 skabe, og at hvert værk er inspireret af et af FN’s 17 verdensmål.
Værkerne skal forberedes og færdiggøres i perioden fra 17 august til 30.september 2020.

Har du lyst til at være med? 

For at komme til at deltage, skal du kunne sige ja til flg:
- Du har tjent min 100.000,- skattepligtigt om året ved kunstnerisk virksomhed - enten i 2017, 2018, eller 2019
- Du er villig til selv at ansøge om dit honorar gennem Kulturministeriets Corona-pulje for sommeraktiviteter INDEN 1.AUGUST 2020. Vi hjælper dig, men ansøgningen skal afsendes fra din egen mail :-)
-  Du skal have tid til at forberede og fuldføre kunstværket mellem d.17.august og d.30.september 2020
-  Du skal være villig til at acceptere det skab/skabe, du får tildelt og det/de Verdensmål, du får som udgangspunkt for værket.
-Du skal indvillige i at bruge de materialer, som SFK anbefaler.
- Du skal være indstillet på at lave mindre udbedringer af værket i løbet af de næste 3 år
- Du skal have fast bopæl i Danmark

Vi foreslår, at hver kunstner søger om 15.000,- pr. skab. Honoraret dækker forberedelse, grunding af skab, materialer, udførelsen af værket samt småreparationer af værket i de første tre år.

Grunden til, at du selv skal være parat til at søge er, at der max. kan søges 50.000,- pr. ansøgning i den pulje, der er relevant. Det er også en del af ansøgningskriteriet, at du kan dokumentere, at du reelt lever af din kunst.

 
SFK sørger for at lave en projekttekst, du kan bruge og vejleder dig på alle måder i forbindelse med ansøgningen.
SFK står for al kontakten med kommunen, vi sørger for at undersøge hvilken maling/lak, der er bedst egnet til formålet. Vi laver aftale med en farvehandler, så vi kan få det til en ordentlig pris. Vi sørger for PR og – forhåbentlig – også for en eller anden form for dokumentation/brochure/digital præsentation. Vi sørger for kontaktinfo af kunstneren i forbindelse med værket.

 Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Josefine på 30335427/62515163

Se eksempler på de flotte sikringsskabe her:
https://laist.com/2019/12/16/los-angeles-artists-painting-utility-boxes.php

https://madaboutcork.com/gallery/street-art-electrical-boxes/

https://www.pinterest.dk/lmclemons1/utility-box/

https://www.kathmanduandbeyond.com/electric-utility-box-art-street-art-sofia-bulgaria/
http://davidryu.lacity.org/utility_box_art_program

 

Nyhedsbrev juli 2020

Hvad sker der egentlig i Sydfyns Kulturforening? 🤔 Vi glæder os over at kunne fortælle, hvordan de kulturelle aktiviteter i vores forening tager form. Der er 2 events, som SKF er involveret i den kommende tid: Lysfesten i december 2020 og opførelsen af ”Fjeren og rosen” ifm DGI-landsstævnet 2021.

Lysfesten
Ligesom sidste år skal vi have hvalfisken ud og spadsere igen, ledsaget af en masse mennesker med lanterner, for at lyse op i den mørke tid. Som forberedelse til det vil vi igen i år udbyde forskellige lanterne-workshops i efteråret.

Fjeren og rosen
Baggårdsteatret skal i forbindelse med afslutningen på DGI´s landsstævne sætte Josefine Ottesens ”Fjeren og Rosen” op som musikalsk gigant-forestilling på havnen i Svendborg den 2. og 3. juli 2021. Forestillingen ”skabes og udføres i et stort fællesskab af foreninger og borgere på Sydfyn”, så det bliver stort! 😁. (Se evt. mere på hjemmesiden www.fjerenogrosen.dk og vær opmærksom på et planlagt offentligt informationsmøde, formentlig den 1. september. Sted oplyses senere.)

Oprindeligt var planen, at SKF bidrager med bygning af gigantdukker, men dette arbejde varetages nu af professionelle. I stedet for vil SKF arbejde frem mod borgerinddragende workshops i 2 kategorier: Både nogle på skolerne og nogle, der er åbne for alle – enkeltvis og med familie.

Vil du vide mere?

I kan glæde jer til, at vi i starten af september inviterer til et kaffe-møde i forsamlingshuset, hvor vi vil fortælle mere detaljeret om vores planer.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

 

ANTIVIRUS TEATER

Tag med på havnen i Svendborg. I dag blæsende og næsten mennesketomt men i sommeren 2021 location for det vildeste totalteater over "Eventyret om Fjeren og Rosen" instrueret af talentfulde @Anne Barslev der blandt er operainstruktør hos @Operaen i Svendborg. Hør mere om Fuglefolket på Frederiksø, glæd dig til at være med og pas på sumpen!  


Generalforsamling 24/2 2020 kl 19 I Forsamlingshuset

Generalforsamling i Sydfyns Kulturforening mandag den 24/2-20 kl. 19 i Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2H

Hermed indkaldes til generalforsamling i Sydfyns Kulturforening. Dagsordenen er ifølge vedtægterne, som kan ses på www.sydfynskulturforening.dk under punktet: Om Sydfyns Kulturforening. For at have stemmeret, skal man være medlem. Se hjemmesidens punkt: Bliv medlem. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningen i hænde senest 10 dage før mødet, dvs den 14/2.

Forslag kan sendes til foreningens mail sydfynskulturforening@gmail.com Skriv gerne på vores mail om du regner med at komme, så vi kan lave nok te og kaffe. Mange hilsener fra bestyrelsen.


December 2019

Vores gigantdukke "Hvalfisken" blev bygget til Sydfyns Kulturforenings første parade i 2017.
Nu skal den være med til Lysfesten på Frederiksøen d.7.december, så derfor har den fået lagt lys ind og er blevet MEGAflot :-)

Har du lyst til at være lys-følge for Hvalfisken på turen fra VUC og ned til Frederiksøen, skal du finde en lygte/lanterne/batteridrevet lyskæde frem og møde op i gården bag VUC, Svendborg mellem 15.30 og 16 på lørdag d.7.december.

Oktober 2019
Vores lysparade ”Kyndelmisse – vandring fra vinter til vår” har virkelig sat aftryk i Svendborg og på Fyn. kiss

Paraden er nomineret til Den Fynske Kulturpris, der uddeles af Kulturregion Fyn OG den er nomineret til ikke mindre end TO priser til prisuddelingen i Svendborg d.2.november.smile

Vi er nomineret i flg. kategorier:
Årets Kulturpris
Årets bedste tværgående samarbejde


HURRAH!!smilewink

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,


 

 

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,